XORNADA ESCOLAR

E. Infantil        de 10 a 1 e de 3 a 5

E. Primaria      de 9 a 1 e de 3 a 5

E. Secundaria    de 9 a 1 e de 3 a 5:30

IMPORTANTE PARA OS ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL:

O Centro ofrece, de 9 a 10 da mañá, servizo de gardería en Educación Infantil sen custe adicional para o usuario. 

A puntualidade é un hábito que os nenos/as deben adquirir desde ben cedo. O horario de entrada e saída seguirase rigurosamente, polo que pregamos, ás familias, que o cumpran estrictamente. 

Mañá:  10 h. Acompañarán aos alumnos á aula. 

            13 h. Recolleranos na entrada do pavillón.

Tarde:  3 h. Os nenos/as entréganse á mestra na entrada do pavillón. 

            5 h. Recolleranos na entrada do pavillón. 

Deben comunicar á mestra se o seu fillo vai ser recollido por outra persoa distinta á habitual. De non ser así, o neno/a non poderá saír do Centro e a Dirección tomará as medidas oportunas.