PARTICIPACIÓN DOS PAIS

RESPECTO ÁS NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO ENTRO:

RESPECTO ÁS NORMAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO:

RESPECTO Á AXENDA ESCOLAR:

RESPECTO AOS PROXECTOS QUE REALIZA O CENTRO: