PROXECTO MEDIOAMBIENTAL

O noso Proxecto "Traballando Hábitos e Valores en Educación Ambiental" gañou o PREMIO PROVINCIAL do concurso Voz Natura organizado polo grupo La Voz de Galicia, e no que participaron 160 centros de toda Galicia.

Quedamos os primeiros entre 50 colexios e institutos da provincia de Pontevedra.

O Proxecto consiste en:

  1. Traballar os Hábitos e Valores relacionados coa Educación Ambiental.

  2. Estudar o noso entorno inmediato.(a ripisilva ou bosque de galeria do río Tea, en "A Moscadeira")

  3. Mellorar o noso entorno: o Colexio, o río Tea e os montes comunais do Concello de Ponteareas.

Os obxectivos xerais que intentamos acadar co noso Proxecto son os seguintes:

Para este ano secuenciamos as actividades por curso, de xeito que cada alumno/a ao longo da súa vida educativa, realice todas as actividades e adquira os bos hábitos e valores que intentamos inculcar.

Isto é o que realizaremos: