SERVIZO DE ADMINISTRACIÓN

         O colexio, desde o seu Departamento de Administración, pasa ao cobro, nos primeros días de cada mes, os recibos correspondentes aos servizos que presta.

      Os custos para o curso 18/19 son os detallados:

      Comedor Escolar                               105 €/mes.

      Actividades                                         25 €/mes.

Comensal eventual                            6 €/día

        Os pagos poden facelos efectivos a través de calquera entidade bancaria, mediante domiciliación, ou directamente na Administración do Centro en horario de 9 a 13 e de 3 a 5 da tarde.

        Todas as posibles modificacións na xestión das mensualidades deben ser comunicadas na Administración coa suficiente antelación.