AXENDA ESCOLAR

        A Axenda Escolar, de creación propia, repártese aos alumnos/as ao inicio do curso.

          É o vehículo de Comunicación diario entre o Centro e as Familias.

          Recolle os apartados que se relacionan de seguido:

      Os alumnos/as teñen a obriga de tela a diario a dispor da Dirección do Centro, dos seus Profesores e dos seus Pais.

       A colaboración das Familias é fundamental para que funcione correctamente e cumpra o obxectivo para o que foi creada.