PÁXINA PARA OS ALUMNOS/AS DO CENTRO

 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO EDUCACIÓN INFANTIL - BLOGS
Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas  
E.F. E.F. E.F. E.F. 3 ANOS
Bioloxía Fís-Quim Xeografía e Historia Xeografía e Historia  
Xeografía e Historia

Xeograf e Hist 1B

Xeografía e Historia Lengua Lengua 4 ANOS
Lengua Lengua Galego

Galego 3A

Galego  
Valores Valores Bio-Xeo Latín 5 ANOS
Inglés Inglés Inglés Inglés  
Francés Francés Francés Francés  
Galego Tecnología Tecnología Tecnología  
INEIN Galego Fis-Quim Física  
  Titoría Valores Bio-Xeo  
    Valores  
      Música  
      Orientación  
      Economía  
         
         
1º EP 2º EP 5º EP 6º EP  
Plurilingüismo Plurilingüismo Natural Science Natural Science  
Globalizado Globalizado Social Science Social Science T&C
Música Música Inglés Inglés  
  Social Science Lengua Lengua  
  Inglés Matemáticas Matemáticas  
  Valores Música Música  
  Galego Arts Arts  
    Valores Valores  
    Galego Galego  
3º EP 4º EP E.F. E.F.  
Inglés Inglés      
Science Natural Science 4A

Natural Science 4B

     
Matemáticas Matemáticas      
Música Música      
Lengua Lengua      
Social Science Social Science 4A

Social Science 4B

     
Valores Valores      
Galego Galego      
         
         
AVALIACIÓNS