ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DO CENTRO

DIRECTOR:                    D. Gregorio Amoedo Troncoso.

XEFE DE ESTUDOS:      D. José Manuel Davila Peleteiro.

SECRETARIA:                Dª Noémy Amoedo Amoedo.

COORDINADORES DE ETAPA: Dª. Pilar González González (E. Infantil)

                                                   Dª. Vanesa Chaos Estévez. (E. Primaria)

                                                   Dª. M. Carmen Porto Carrera. (E.S.O.)

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: D. Diana Campos Arcéiz.

EQUIPO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA: Dª. Rosa Mª Mera Lago.